O obecně prospěšné společnosti Momo Chrudim

Obecně prospěšná společnost Momo Chrudim byla založena v roce 2007. Od roku 2008 poskytujeme sociální službu sociálně terapeutická dílna. Pořádáme přednášky, besedy a kurzy. Jsme zřizovatelem Mateřské školy Děvčátka Momo ve Slatiňanech, jež je v provozu od roku 2010. Jsme členem Asociace veřejně prospěšných organizací – AVPO a Asociace poskytovatelů sociálních služeb – APSS ČR.

Sociálně terapeutická dílna Momo

Posláním Sociálně terapeutické dílny Momo je nabízet při ručním zpracování ovčí vlny zapojení do smysluplného pracovního života lidem s mentálním, tělesným a zdravotním postižením z Chrudimi a okolí, kteří nemohou najít uplatnění ani na chráněném trhu práce. Cílem služby je dlouhodobým praktickým procvičováním dosáhnout zlepšení dovedností souvisejících s pracovním životem, sebeobsluhou a samostatností. Služba je určena dospělým lidem s mentálním, tělesným a zdravotním postižením, s možností vlastní dopravy do dílny. Dílna je otevřena od pondělí do pátku v době od 8.00 do 12.00 v sídle společnosti na adrese Palackého třída 200, Chrudim.

Plstěné výrobky dílny Momo

V naší dílně barvíme českou ovčí vlnu a dále z ní kombinací suchého a mokrého plstění vyrábíme originální obaly na knihy a mobily, míčky, tulipány, šperky, prostírání na stoly a další výrobky. Naše výrobky jsou vyráběny ručně a každý je jedinečný. Na jejich vzniku se nejvyšší možnou mírou podílí klienti poskytované sociální služby. Každý z klientů na jejich vzniku pracuje podle svých možností a schopností, někdo je specialista na brože a kytičky, někdo má nejraději plstění prostírek apod. Práce v dílně klientům pomáhá vést radostný, samostatný a smysluplný život. Výrobky sociálně terapeutické dílny nesou značku „ŽELEZNÉ HORY regionální produkt ®“.

Přednášky, besedy a kurzy

Naše společnost pořádá akce pro veřejnost v prostorách dílny. Patří mezi ně besedy, přednášky, kurzy o zdravém životním stylu, cestovatelská vyprávění s promítáním a samozřejmě řemeslné kurzy. Řemeslné kurzy jsou zaměřeny na plstění ovčí vlny a předení na kolovrátku. Dále pořádáme „výjezdové“ kurzy do škol, školek. Učíme plstit děti i dospělé. Za dobu existence jsme také plstili velkoplošné tapiserie a koberce při příležitostech jako Den Země v Chrudimi či Švestkový den v Ekocentru Sluňákov. Pomáhali nám při tom dobrovolníci z řad návštěvníků, kteří s námi nadšeně plstili tancem a i jinak se podíleli na dokončení díla.

Proč právě „Momo“?

Název společnosti vychází z knihy Michaela Ende Děvčátko Momo a ukradený čas. Je to příběh o čase a naslouchání a také příběh o naší době, ve které nikdo už nemá na nic čas a přitom, kdybychom se jen na chvíli zastavili, zjistili bychom, že všechen svůj čas si nosíme stále s sebou, čas našich životů se totiž vždy znovu rodí v našem srdci. Děvčátko Momo si tohle uvědomuje a díky tomu dokáže naslouchat druhým tak jako nikdo jiný. A protože právě v sociálních službách, umění a pedagogické práci je čas a schopnost naslouchání velmi potřeba, vybrali jsme si děvčátko Momo jako náš vzor. Více informací o naší společnosti naleznete na www.devcatkomomo.cz

 

Zřídit tento eshop bylo možno s laskavou podporou Pardubického kraje.

 

 

Nákupní košík

Košík je prázdný

Přihlášení zákazníka